SALUS ANIMARUM KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO WITOLD WYBULT

O mojej Kancelarii

Kancelaria Prawa Kanonicznego "Salus Animarum" zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy prawnej w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego, a w szczególności prawnym towarzyszeniem podczas procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele, które często błędnie nazywane są rozwodem kościelnym lub unieważnieniem małżeństwa kościelnego. W ramach Kancelarii prowadzę także doradctwo rodzinne. Zapraszam osoby z problemami małżeńskimi i rodzinnymi. Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie.

Kontakt

Tel.: 505-079-260
E-mail: witoldwybult@op.pl
NIP: 8921412500
Adres WWW: www.salusanimarum.pl

Chcąc umówić się na spotkanie zadzwoń a ustalimy szczegóły, w tym miejsce spotkania (istnieje możliwość umówienie się w miejscowości zamieszkania klienta).

Kwalifikacje, nota biograficzna i misja firmy

Urodziłem się 10 czerwca 1979 r. w Rypinie. Pochodzę z Sadłowa (woj. kujawsko-pomorskiego). W roku 2006 ukończyłem studia teologiczno-filozoficzne w WSD w Płocku i na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, broniąc pracę magisterską z teologii fundamentalnej u ks. prof. H. Seweryniaka. W 2013 roku skończyłem studia podyplomowe pt.: „Sądownictwo i Administracja w Kościele”, a cztery lata później studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, gdzie obroniłem pracę magisterską z prawa małżeńskiego u ks. prof. W. Góralskiego. Obecnie jestem doktorantem tego Wydziału. Od 2017 roku jestem adwokatem kościelnym przy Sądzie Biskupim w Płocku oraz pracownikiem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Od lat podejmuję różnorakie formy działalności społecznej. W marcu 2017 roku zostałem Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, rok później Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” z siedzibą w Płocku. Ponadto jestem przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Katolickich i Wyznaniowych, sekretarzem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, członkiem Płockiej Rady Pożytku Publicznego oraz kuratorem społecznym. W 2018 r. opublikowałem książkę pt.: „Dziennik indyjski ks. Mariana Batogowskiego 1914-1982”. Jestem autorem kilku artykułów z zakresu prawa kanonicznego. Od blisko 20 lat jestem związany z Płockiem, gdzie mieszkam wraz z żoną Renatą. 

 

 

Nazwa (firma) mojej kancelarii „Salus Animarum” pochodzi z zapisów kan. 1752 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., gdzie prawodawca mówiąc o sposobie postępowania przy przenoszeniu proboszczów, przypomina prawdę, że najwyższym prawem w Kościele jest właśnie "zbawienie dusz". Ta prawda stała się misją mojej kancelarii, gdzie najważniejszym kierunkiem działań jest zbawienie duszy. W pierwszym rzędzie zbawieniem własnym, w dalszej kolejności wszystkich, którzy będą korzystać z moich usług. Tylko w takiej perspektywie, perspektywie zbawienia ma sens proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele. 

Formularz kontaktowy

 _____  _____  __  _  _ 
 | __ \ |_  _| /_ | | | | |
 | |__) |  | |  | | | | | |
 | _ /  | |  | | | | | |
 | | \ \  _| |_  | | | |__| |
 |_| \_\ |_____| |_| \____/